Typy czujek ruchu

System alarmowy bez czujek ruchu nie może istnieć. Dzięki nim centrala wie, że coś się dzieje – a w przypadku central rozbudowanych o funkcje automatyki budynkowej – np. Satel Integra mamy możliwość sterowania oświetleniem, zamykaniem zaworów wody czy rolet.

 

Czujki ruchu typu PIR

Jest to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów czujek alarmowych. Ich zasada polega na wykryciu ciepła i dzięki specjalnym algorytmom analizuje co się stało. W przypadku spełnienia warunków – uruchomi wejście alarmowe zwierając najczęściej jeden ze styków do masy.

Czujki PIR mają swoją wadę – są bardzo podatne na zakłócenia termiczne i przez to wywołują dużo alarmów fałszywych w przypadku ich nieprawidłowego zamontowania. Czujek nie powinno się kierować na źródła ciepła, okna, elementy wykonane materiałów odbijających światło.

Przykładową czujką jest Satel Aqua Pro

 

Czujki ruchu typu dualnego

Drugi, zaraz po zwykłych czujkach PIR stosowany typ w zabezpieczeniach. Jest to czujka wyposażona dodatkowo w nadajnik i odbiornik mikrofalowy. Działa on na zasadzie efektu Dopplera fal elektromagnetycznych – w przypadku zakłócenia fali elektromagnetycznej (wysyłanej na częstotliwości mikrofalowej) czujnik podaje do procesora czujki informację o tym. Alarm jest uruchamiany w przypadku gdy czujka PIR i czujka mikrofalowa wykryją ruch w czasie maksymalnie do 3 sekund (ale jest to uzależnione od konkretnego modelu i ustawień czujek). Przykładową czujką dualną jest Satel Slim Dual Pro

 

Czujki ochrony obwodowej

Najprawdopodobniej najrzadziej stosowany typ czujek ruchu. Są to czujki stosowane najczęściej na zewnątrz budynków czy posesji. Ze względu na ich przygotowanie do pracy na zewnątrz – są droższe od standardowych czujek dualnych.

Czujki te mogą występować jako bariery podczerwieni, czujki kurtynowe, magnetyczne, wibracyjne czy zbicia szyby.

Bariera podczerwieni działa na takiej samej zasadzie jak czujki przy bramach automatycznych – w przypadku przecięcia wiązki jest wysyłany sygnał do centrali – centrala w zależności od zaprogramowania może uruchomić alarm, włączyć oświetlenie czy skierować tam kamerę obrotową.

Kurtynowe – montuje się je najczęściej w oknach, tarasach, bramach. Czujki te mają najczęściej regulowany zasięg wąskiej wiązki. Przerwanie jej spowoduje wyzwolenie alarmu lub innej funkcji

Wibracyjne – wykrywają wibracje i w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progu uruchamiają alarm.

Magnetyczne – to nic innego jak czujki kontaktronowe. W zależności od typu w przypadku otwarcia lub zamknięcia drzwi wyposażonych w magnes uruchomią alarm.

Zbicia szyby – analizują dźwięki i w przypadku zgodności ze schematem algorytmu załączają wyjście alarmowe. Bardzo często stosowane w punktach jubilerskich czy miejscach z dużymi przeszkleniami.

Czujka AGATE

Czujki te, choć pomijane są niezmiernie ważnym zabezpieczeniem PRZECIW włamaniowym. W prawidłowo skonfigurowanym zestawie czujki powiadomią nas jeszcze przed włamaniem (np. w przypadku chęci wyważenia drzwi czujka wibracyjna zareaguje, w przypadku próby otworzenia okna i przerwania bariery czujki kurtynowej itd).

 

Czujki z funkcją PET

Wyżej wymienione czujki mogą mieć funkcję PET. Jest to funkcja „odporności” na zwierzęta do jakiejś masy. Niestety funkcja ta często powoduje, że czujka nie reaguje na człowieka. Zamiast czujek z funkcją PET, dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie czujek magnetycznych – kontaktronowych. 

 

Leave Comment